Servis

Rychlost / kvalita dílů /spolehlivost

Naše moto je jednoduché a jasné - Naším cílem je spokojený zákazník.

Výtahová zařízení mají normou EN 81 stanovený rozsah prohlídek a revizí , jenž jsou povinné ze strany provozovatele výtahu, obsahují povinnost na zajištění vyproštění do 1 hodiny a dále základní údržbu strojního a elektrického vybavení.

Dále pak lze vyzdvihnout činnosti, jenž nejsou jednoznačně normou stanoveny, nicméně jejich provádění zajistí dlouhodobou kvalitu provozu. Jedná zpravidla o čištění, výměnu opotřebených komponentů ve správnou dobu tak, aby opotřebení menšího dílu nezapříčinilo vyšší opotřebení zásadnějších komponentů (výměna řemenu v částce několika set korun zachrání poškození křídla za několik tisíc korun).

Paušální servis již od 200,- Kč / měsíčně

Servisujeme všechny typy výtahů.

Paušální Servis

Standardně nabízené služby naší společnosti v rámci paušálního servisu:

01

Seřízení

Kontrola funkčního stavu normou či návodem stanovených částí výtahu, jejich nastavení a seřízení

02

Mazání

Mazání a doplnění olejů zařízení dle mazacího plánu či určené výrobcem.
 

03

Čištění výtahů

Čištění zařízení od provozních nečistot zabraňujicí poškození zařízení ale i požáru.

04

Provozní prohlídky

Provádění provozní prohlídky v rozmezí 14 dní dle normy ČSN.

05

Odborné prohlídky

Jsou zajišťovány v rozsahu dle normy ČSN zpravidla v intervalu 3 měsíců.

06

Odborné zkoušky

Jsou zajišťovány v pravidelných intervalech dle ČSN v intervalu 3 let.

07

IP - Inspekční prohlídky

Inspekční prohlídky se z pravidla provádí zhruba 1x za 6 let.
 

08

Malé opravy do 1 hodiny délky výkonu

Běžné provozní poruchy, které mohou být odstraněny seřízením či opravou do 1 hodiny práce.

09

Pohotovost

Nástup na opravy v NON STOP režimu, 24 hodin denně.

10

Vyproštění

S nástupem do 1 hodiny od nahlášení objednatelem.

11

Dispečink

Pohotovostní HelpLinka po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a svátků.

Jaké pravidelné činnosti jste povinni zajistit naleznete

Kontaktujte nás

Pro více informací paušálního servisu kontaktujte

Vedoucí servisu

Vladimír Kotouč

+420 725 711 444
servis@bestlift.cz

Vedoucí obchodního oddělení

Ondřej Černota

+420 724 971 453
ondrej@bestlift.cz

Havarijní opravy

V případě havarijních oprav se na nás můžete obrátit kdykoliv, i když nejsme vaše smluvní servisní firma

  • Nevyhovuje vám doba dodání komponentů?
  • Nejste spokojeni s délkou čekání na opravu?
  • Již po několikáté řešíte stále dokola stejnou poruchu?

Nezávisle posoudíme stav vašeho zařízení a ZDARMA vypracujeme plán a cenu opravy

Napříč spektrem výtahových zařízení se podobně jako v jiných oborech některá zařízení porouchávají více a jiná méně. Záleží to jak na kvalitě zařízení, tak i samotných komponentů a také provádění servisních prací.

Je nutné odlišit kvalitativní provedení výtahu a provádění oprav. Nejste-li spokojeni s termíny a prováděním oprav, vždy je vhodné projít servisní smlouvu a ujistit se, zda jsou opravy prováděny v přijatelných termínech a zda se závady neopakují a nejedná se o opravy reklamační.

Kontaktujte nás

Informujte se o tom jak pracujeme a jaké služby poskytujeme při havarijních opravách

Vedoucí servisu

Vladimír Kotouč

+420 725 711 444
servis@bestlift.cz