Elektrické lanové výtahy

 • speciální lůžkové výtahy do nemocnic s protibakteriální úpravou
 • komfortní výtahy prosklené, včetně ocelových prosklených šachet
 • osobní
 • nákladní
 • panoramatické
 • autovýtahy
 • se zakázanou přepravou osob
 • se strojovnou nad šachtou
 • se strojovnou vedle šachty
 • bez strojovny
 • malé tzv. jídelní výtahy

Hydraulické výtahy

 • s malými nároky na prohlubeň a horní přejezd (výhoda pro rekonstrukce)
 • speciální hydraulické malé jídelní výtahy za vynikajících cenových podmínek
 • hydraulické autovýtahy
 • malé hydraulické výtahy do rodinných vil
 • se zakázanou přepravou osob
 • se strojovnou kdekoliv v blízkosti šachty
 • bez strojovny – ovládání a pohonné jednotky uvnitř šachty
 • osobní
 • nákladní

Plošiny pro tělesně postižené a eskalátory

Schodišťové

S přímým pojezdem

 • Plošina pojíždí po přímé dráze mapující sklon schodiště. Vodící dráha ukotvena na zábradlí nebo na zeď objektu.
 • Instalace vnitřní i venkovní.

Plošina s pojezdem přímým a 1 – 2 poloměry zatáčení

 • Plošina je schopna překonat kromě přímých úseků i 1 – 2 poloměry zatáčení, toto provedení je vhodné pro starší či historické budovy s vysokými podlažími a několika rameny k překonání jednotlivých pater.
 • Instalace vnitřní.

Vertikální

Provedení: plošina či kompletní kabina včetně šachty, šachta dodávána jako ocelová konstrukce obložená plechovými
či prosklenými panely. (Možná je venkovní i vnitřní instalace.)

 • hydraulické
 • se šroubovým pohonem

Plošiny slouží k bezpečné a pohodlné přepravě tělesně postižených, splňují požadavky Vyhl. 398/2009 Sb. o používání
výtahů osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a jsou vybaveny řadou dalších volitelných prvků pro zvýšení komfortu jízdy.


Eskalátory

 • lehké provedení pro obchodní centra
 • těžké provedení pro dráhy

Autovýtahy

 • Dodáváme přednostně, vzhledem k požadovaným nosnostem, jako hydraulické dvoupístové se synchronizovaným pohybem pístů umístěných diagonálně vůči kabině.
 • Výtahy jsou vybaveny adekvátně jejich účelu, tedy dvěma ovládacími panely v kabině, ochrannými lištami proti nárazu, semafory, nerezovými prahy, apod.

Nákladní plošiny, chodníkové výtahy

 • Pohon nákladních plošin a chodníkových výtahů je hydraulický.
 • Provedení: na míru dle prostorových kapacit zákazníka a požadavku na nosnost zařízení.

Malé nákladní a jídelní výtahy

 • Lanové výtahy s pohonem nahoře v šachtě.
 • Výtahy bez dopravy osob, nosnost 50 – 300 kg

Do této kategorie patří také jídelní výtahy, které dodáváme v provedení kabin a dveří v broušeném nerezu tak, aby odpovídaly požadavkům hygienických norem.

Většina těchto zařízení je vyráběna na míru dle konkrétní dispozice prostoru v objektu.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem, nebo chcete podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat.

Vedoucí obchodního oddělení
Ondřej Černota
 

+420 724 971 453
ondrej@bestlift.cz